FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEIT, ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT ELFOGADJA, HOZZÁJÁRUL ADATAINAK ALÁBBI MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ KÖTELEZI MAGÁT, HOGY A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET BETARTJA. AMENNYIBEN ÖN ELŐFIZETÉSSEL RENDELKEZIK AZ ALKALMAZÁSRA, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A 15.PONTOT.


1. Felhasználó a tényeknek megfelelő adatokat köteles megadni. A hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a RÉGENS felelősséget nem vállal. A szándékosan hamis regisztrációból eredő RÉGENS-et ért minden kárért a Felhasználó felelősséggel tartozik. Amennyiben a Felhasználó téves adatokat regisztrált, azt azonnal köteles emailen vagy az alkalmazáson keresztül bejelenteni a RÉGENS számára. Személyes adatait a Felhasználó által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzíthetjük. A Felhasználó saját maga módosíthatja vagy törölheti személyes adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére a cég munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból. A személyes adatok megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Régens az adatokat az alkalmazásban elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében és céljából kezelje. A Régens tájékoztatja a Felhasználót, hogy a teljesítés érdekében, az alkalmazás működtetése céljából alvállalkozókat igénybe vehet, akik Felhasználó adataihoz hozzáférhetnek. 


2. A RÉGENS esetenként sütiket használ. A sütik (cookies) kis adatfájlok, melyek a Felhasználó hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során és a meglátogatott helyeket/funkciókat azonosítják.  A sütik használatával a RÉGENS célja az alkalmazással kapcsolatos felhasználói élmény fokozása, a funkciók könnyebb használatának biztosítása, továbbá a felhasználó igényeinek gyorsabb kielégítése. A RÉGENS a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével valósítja meg a sütik által tárolt információk kezelését, a begyűjtött adatok a Google Inc. szerverein kerülnek tárolásra, ezekre az adatokra a Google adatvédelmi irányelvei érvényesek.


3. Tájékoztatjuk arról, hogy alkalmazásaink nem osztják meg személyes adatait, úgy mint az adatbevitelt (megérintett billentyűzetgombok és azok sorrendje), a híváslistákat, SMS üzeneteket, kontaktokat, fotókat, videókat, bankkártya adatokat, jelszavakat, stb. sem a RÉGENS-sel sem pedig harmadik féllel.


4. A személyes adatok kezelésére a RÉGENS a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket tartja irányadónak és ezek betartására alvállalkozóit is kötelezi. A felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatban jogában áll tájékoztatást kérni, intézkedést eszközölni vagy tiltakozni a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.


5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazásról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a cég nem vállal felelősséget.


6. A Felhasználó szabad akaratából töltheti le az alkalmazást és használhatja azt. A RÉGENS mindent megtesz az alkalmazásban található vagy az abból elérhető információk időszerűségéért és hitelességéért, a Felhasználó azonban saját felelősségére támaszkodhat az információkra.


7. A RÉGENS az alkalmazást folyamatosan működteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt az alkalmazás átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Felhasználót ért közvetlen vagy közvetett károkért a RÉGENS felelősséget nem vállal.


8. Az alkalmazás tartalmazhat hibákat és pontatlanságokat, amelyek meghibásodáshoz, adat és/vagy információ vesztéshez illetve sérüléshez vezethetnek, amely érintheti a hozzákapcsolt számítógépén vagy eszközén és perifériáján (ideértve, de nem kizárólag a szervereket és egyéb számítógépeket is) található egyéb programokat is. Az alkalmazás megkezdése előtt célszerű egy biztonsági mentést készítenie a számítógépén vagy eszközén és bármely perifériáján található adatokról és információkról. Az alkalmazás letöltésével a Felhasználó elismeri és elfogadja azt, hogy az alkalmazás minden használata a felhasználó felelősségére, illetve kockázatára történik. 


9. A RÉGENS nem vállal felelősséget:
a. A nem a valós tényeknek megfelelően megadott regisztrációból eredő kárért, költségért,
b. A Felhasználó együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért,
c. Az alkalmazás egyéb, nem megjelölt programmal való összekapcsolásából, illetve az alkalmazás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért
d. Az alkalmazásban található információk hitelességéért és a közzétett kommentekért


10. Az Alkalmazás tekintetében a RÉGENS szellemi alkotások jogosultja, az alkalmazás szerződéstől illetve rendeltetésszerű használattól eltérő felhasználása sérti a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat és polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. A Felhasználó az alkalmazást saját maga használhatja, a használat jogát csak annyiban oszthatja meg másokkal, amennyiben az alkalmazás tartalma vagy célja ezt lehetővé teszi.


11. A felhasználó felelős az általa megadott adatokért, információkért, kommunikációs tartalomért, jogszabályt, mások jogait, törvényes érdekeit az alkalmazás használata során nem sértheti, veszélyeztetheti. A RÉGENS fenntartja a jogot, hogy más jogát sértő tartalmat az alkalmazásból eltávolítson. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás során más felhasználókkal kerülhet kapcsolatba. Más felhasználók sértő, jogellenes magatartásáért, továbbá más felhasználók által megadott adatokért és tartalomért a RÉGENS felelősséget nem vállal. iOSalkalmazások esetén a működtetésben közreműködő Apple szabályzata szerint az alkalmazást tilos használni, olyan személynek, aki olyan országban honos, amellyel szemben az USA Kormánya embargot rendelt el, vagy amelyet az USA terroristákkal szimpatizáló országnak minősített, vagy amely rajta van a USA Kormánya által készített tiltó listán. A Felhasználó jelen használati feltételek elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy jelen bekezdésben foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. 


12. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az alkalmazásban elért eredményei a FACEBOOKON, esetlegesen más közösségi portálon közzétételre, megosztásra kerüljenek.


13. Tájékoztatjuk arról, hogy bizonyos alkalmazásainkban lehetősége van FACEBOOK, GOOGLE PLUS, TWITTER és LINKEDIN profiljával regisztrálni. Regisztráció során az alkalmazás az alábbi adataihoz kérhet hozzáférést, melynek célja a minél magasabb felhasználói élmény biztosítása illetve a szolgáltatások testre szabása:
FACEBOOK: nyilvános profiladatok, email cím, ismerősök, megtekintett reklámok, életkor
GOOGLE PLUS: nyilvános profiladatok, email cím, ismerősök, életkor
TWITTER: tweet üzenetek, követők, követések
LINKEDIN: profiladatok, email cím, megosztások, kapcsolatok
Az itt felsorolt adatokra is vonatkoznak adatvédelmi irányelveink. Amennyiben nem ért egyet a fenti adatok alkalmazással történő megosztásával, úgy kérjük ne használja ezt a regisztrációs lehetőséget.


14. Az alkalmazás használatához megfelelő hardvereszközök, internet hozzáférés és bizonyos szoftverek szükségesek, továbbá időről időre frissítésekre is szükség lehet; az Alkalmazás használatát a fenti tényezők, illetve azok működése befolyásolhatják.


15. A RÉGENS bizonyos alkalmazásai előfizetéses konstrukcióban (rendszeres díjfizetési kötelezettség mellett) érhetőek el. Az előfizetésben használható alkalmazás megnevezéséről, az előfizetés lehetőségéről vagy szükségességéről, a fizetési gyakoriságról, módról és összegről, az esetleges lemondás hiányában történő automatikus meghosszabbodás lehetőségéről, az automatikus meghosszabbodás esetén történő újabb díjfizetés idejéről, és minden egyéb az előfizetést érintő lényeges adatról az adott alkalmazás tartalmaz pontos tájékoztatást.  Előfizetéssel kapcsolatos adatait a Felhasználó maga kezelheti, azzal, hogy érvényes és hatályos előfizetési időszak alatt az előfizetés nem mondható le, kivéve ha az alkalmazás saját feltételei ezt engedik.  Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy amennyiben előfizetést eszközöl, úgy minden próbaidő alatti ingyenes, de ki nem használt alkalmazás illetve annak részlete hatályát veszti, és az alkalmazás csak és kizárólag az előfizetéses konstrukcióban használható.


16. Az alkalmazás használata által a jogviszony a Régens és a Felhasználó között jön létre, így a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás működtetésében közreműködő Apple és Google (a továbbiakban szolgáltatók) az alkalmazásért, az alkalmazás karbantartásáért, fenntartásáért, a használatból eredő károkért és következményekért, esetleges hibákért és hiányosságért, alkalmazással kapcsolatos szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok megsértéséért nem felelős és nem szavatol. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden alkalmazással kapcsolatos igényét csak és kizárólag a Régenssel szemben érvényesíti.


17. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben. 


18. A használati feltételek elfogadásával és az alkalmazás működtetésében közreműködő szolgáltatókon keresztül történő használatával a Felhasználó és a Régens elismeri, hogy az alkalmazás nyújtásában közreműködő szolgáltatók jelen használati feltételek kedvezményezettjei, és így jogosultak jelen Feltételek Felhasználóval szembeni érvényesítésére.


19. Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentumban esetlegesen bekövetkező változások ezen az oldalon fognak megjelenni, a módosítás tényéről a felhasználó a hatályba lépés dátumának változása, valamint új alkalmazásverzió kibocsátásakor a változáslista révén értesülhet. Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze és értelmezze a változásokat, hogy tisztában legyen a mindenkori felhasználási feltételekkel és adatvédelmi irányelvekkel.


Hatályos: 2015.12.01. napjától
A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken teheti fel kérdéseit, terjesztheti elő panaszát, érvényesítheti igényét::
Cégnév, cégjegyzékszám, adószám: Régens Zrt. 
Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/D.
Telefonszám: +36 1 205 3090
Telefax: +36 1 205 3094
email: info@regenseurope.com
honlap: www.regens.net
NAIH: