WEBSCM megoldás a Gondrandnál

Partner:

Gondrand Kft.

Terület

Logisztika

Technológiák

Java, Angular, PowerBuilder, MySQL, Oracle

A Gondrand Kft. azzal a kifejezett céllal kereste meg a Régenst, hogy az ellátási lánc mentén keletkező adatok rögzítése és továbbítása a jelenleginél fejlettebb informatikai megoldásokkal történjék, ezáltal egyidejűleg csökkenjen az adatkezelésre fordított idő, javuljon az adatok minősége és biztonságosabbá váljék a felek közötti együttműködés.

Kihívás

Stratégiai partnerünk, a Gondrand Kft. vezetése olyan internet-alapú informatikai rendszert kívánt bevezetni, amely támogatja a beszállítói lánc szereplői közötti információáramlást, ezáltal lehetővé teszi a szállítási folyamat kontrollját.

Megoldás

A megvalósított web-alapú rendszer a GroupBy gyűjtőfuvarozási rendszerhez történő integrációja, valamint a GroupBy rendszernek a vállalatcsoport interfész központjához történő integrálása az átláthatóság mellett jelentősen gyorsítja a cégek (és akár országok) közötti információ áramlását.

Eredmény

A bevezetett rendszer web-alapú felhasználói felületek segítségével lehetőséget ad

  • a beszállítók számára Beszállítói megbízások felvitelére, követésére
  • a felvitt Beszállítói megbízások adatainak a logisztikai szolgáltató informatikai rendszerébe való elektronikus továbbításra,
  • a megbízó számára a felvitt Beszállítói megbízások állapotának követésére
Az adatrögzítési duplikációk kiküszöbölésével jelentősen gyorsul a folyamat és komoly erőforrásmegtakarítás érhető el az ellátási lánc szereplőinek munkaerő ráfordításában.