Technológiai fejlesztés a Koszovói Földügyi Regisztrációs Rendszeren

Partner:

Koszovói Földügyi Regisztrációs Hivatal

Terület

Egyedi fejlesztés

Technológiák

.NET, ASP, MVC, MSSQL, IIS

Egy nemzetközi konzorcium tagjaként a Régens meghatározó technológiai fejlesztéseket hajtott végre a Koszovói Földügyi Regisztrációs Rendszeren. A korábbi rendszer elavult volt, és országszerte számos irodával nem tudott együttműködni. Egy modern, rugalmas rendszerre volt szükség, ami jobban kezeli az ügyeket, valamint a fontos információkat egy könnyen visszakereshető és megosztható formában archiválja.

Kihívás

A nem egységes földügyi regisztrációs rendszer információhiányhoz és lassú döntéshozatalhoz vezetett. A meglévő IT infrastruktúrával nem tudott együttműködni a meglévő rendszer sem helyi, sem nemzeti szinten, és a többnyelvűség sem volt megoldott.

Megoldás

A rendszerrel kapcsolatos előzetes felmérések végeztével a Régensnek sikerült olyan web-alapú rendszert fejlesztenie, ami megfelelt a Koszovói Földügyi Regisztrációs Hivatal igényeinek. Lehetővé vált a keresések,a kataszteri adatok és a státuszfrissítések többszintű naplózása, ami egy egyedülálló és forradalmi funkció, amely a koszovói lakosok számára a regisztrációs rendszer működésének jobb átláthatóságát biztosítja.

Eredmény

A rendszer nagymértékben javította a belső műveleteket és a kommunikációt az irodák és az elektronikus iktatás között. A projektet mind a konzorciumi partnerek, mind a koszovói kormány egyértelmű sikerként könyveli el.