OMICRON - utak karbantartása, felújítása és korszerűsítése robotizált technológiák és intelligens döntéstámogató eszközök segítségével

OMICRON - utak karbantartása, felújítása és korszerűsítése robotizált technológiák és intelligens döntéstámogató eszközök segítségével

A projekt célja az utak automatizáltabb és optimalizáltabb karbantartása, felújítása és korszerűsítése a robotizált technológiák és intelligens döntéstámogató eszközök segítségével 

A projekt leírása 

Az OMICRON projekt célul tűzte ki egy intelligens eszközgazdálkodási platform kifejlesztését, amely az európai úthálózat építésének, karbantartásának, felújításának és korszerűsítésének javítása érdekében területspecifikus innovatív technológiák széles portfóliójával rendelkezik. A projekt a teljes eszközgazdálkodási folyamatot fogja javítani, négy pillérre összpontosítva:

 1. Digitális vizsgálati technológiák alkalmazása:

  Az UAV-k, drónok és szárazföldi járművek C-ITS-rendszerekhez (Cooperative Intelligent Transport Systems, azaz Együttműködő Intelligens Közlekedési Rendszerekhez) való csatlakozása várhatóan csökkenteni fogja a személyzet forgalomnak való kitettségét és javítani fogja az úthálózat rendelkezésre állását. Konkrétabban, a drónok, a beépített érzékelőkkel és szkennerekkel ellátott járművek összehangolása, valamint a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) hálózatához való hozzáférés megkönnyíti és optimalizálja a közlekedést, ami egységesebb és hatékonyabb Európát eredményez.
   
 2.  Közúti Digital Twin (egyfajta digitális másolat) kifejlesztése: 

  Útjaink infrastruktúrájának digitális ábrázolásával reális és elérhető cél lesz az az elképzelés, hogy teljes körű támogatást nyújtsunk az útügyi beavatkozások irányításához. Az utak, hidak, földmunkák és a környező szerkezetek kereteinek áttekinthetősége minden eddiginél világosabb lesz.
   
 3. A közúti infrastruktúrákra vonatkozó döntéstámogató eszköz létrehozása: 

  A Digital Twin által gyűjtött és tárolt összes információt a döntéstámogató eszköz részletesen feldolgozza és elemzi. A mesterséges intelligencia technikák optimalizálásával és alkalmazásával ez az eszköz képes lesz az infrastruktúra állapotának értékelésére és az útügyi beavatkozások megfelelő megtervezésére.
   
 4.  Intelligens építési és beavatkozási megoldások alkalmazása a közúti infrastruktúrákban: 

  Gyorsan változó világunkban a mindennapi folyamatok automatizálása és digitalizálása egyre gyakoribbá és fontosabbá válik. Ezért az OMICRON robottechnológiákat tervez alkalmazni az útkarbantartási munkák javítására. Az egyik ilyen technológia egy innovatív moduláris robotplatform lesz, amelyet a vészhelyzeti, rutinszerű és rendkívüli beavatkozások támogatására terveztek. Ezt a platformot egy webalapú virtuális valóság platform segítségével a távolból működtetik. A VR- és AR-alapú eszközök és technológiák alkalmazásával az OMICRON célja, hogy a gépekkel és a közlekedési körülményekkel kapcsolatos veszélyek csökkentésével segítse az útkezelőket.

Az OMICRON intelligens platformját egy BIM-orientált (Building Information Modelling, azaz számítógépes építészeti modellek) Digital Twin fogja összekapcsolni a Döntéstámogató Eszközzel, amely lehetővé teszi számos olyan útkezelési feladat iparosítását és automatizálását, amelyek jelenleg még mindig nagy munkaerőigényűek. Az OMICRON fejlesztései a teljes úthálózati rendszerre vonatkoznak majd, beleértve az útburkolatot, a hidakat, az alagutakat, a világítási vagy jelzőrendszereket. 

Ezek a fejlesztések a következő hatást eredményezik: 

 • A közúti beavatkozások, karbantartások biztonsági szintjének növekedése, amely mind a közúti közlekedőket, mind a végrehajtó személyzetet érinti 
 • Az úthálózat kapacitásának növekedése
 • A közúti beavatkozási folyamatok hatékonyságának általános javulása 
 • A karbantartási költségek csökkenése hosszú távon 

Hogyan fogja az OMICRON megvalósítani a programját?

Mivel az OMICRON egy technológia-központú projekt, gondos intézkedéseket kell hoznia annak biztosítására, hogy megoldásai és azok alkalmazásai készen álljanak a valós életben való alkalmazásra. Emiatt a projekt az egyes technológiákat külön-külön és együttesen is tesztelni fogja annak érdekében, hogy a projekt minden szempontból hatékonyan, eredményesen és biztonságosan maximalizálja a projekt valamennyi aspektusának alkalmazását.

Az OMICRON által végrehajtott első demonstráció virtuális műszaki bemutató formájában történik. Ez a hídfelüljárók intelligens építését jelenti majd, amelyet a valós hídépítés fizikai és funkcionális jellemzőkkel rendelkező digitális reprezentációjával hajtanak végre. A virtuális bemutatót három műszaki bemutató követi, amelyek Spanyolország különböző autópályáin zajlanak, majd a végső bemutatóval zárul, amely több OMICRON-technológiát tesztel az olaszországi A24-es autópályán. A demonstrációs szakasz után elérik a TRL-7-es szintet. 

Partnerek 

A konzorciumot 7 uniós országból 16 partner alkotja, akik a legkülönfélébb készségekkel rendelkeznek, amelyek valamit hozzátesznek az asztalra, és egymást kiegészítve biztosítják a projekt biztos sikerét. Ezeket a készségeket különböző szakemberek képviselik, többek között, de nem kizárólagosan:


A projektben kifejlesztett technológiák csoportját egy virtuális demóban és négy valós demonstrátorban fogják megvalósítani, amelyek két európai ország CEF-folyosóihoz tartoznak: Spanyolország és Olaszország. Az OMICRON-ban kifejlesztett technológiák a demonstrációs szakasz után elérik a TRL 7-es szintet.

A konzorciumban a következők vesznek részt:

 • Közútkezelők és szövetségek
 • Sürgősségi, rutinszerű és rendkívüli karbantartási vállalkozók
 • Építőipari vállalatok
 • Intelligens megoldások fejlesztői
 • Drónok és robotika szakértői
 • Kutatóközpontok
 • Egyetemek
 • ICT-fejlesztők és -integrátorok 
 • Kommunikációs szakértők
 • Innovációs és projektmenedzserek

A RÉGENS szerepe a projektben

Az OMICRON projektben a RÉGENS felel az adatkezelési fejlesztésekért, valamint az infrastruktúra-üzemeltetőnek dedikált eszközök és alkalmazások front- és back-end fejlesztéséért. A RÉGENS fő tevékenységei közé tartozik a Digital Twin és a döntéstámogató rendszer szabványosított API-jainak fejlesztése és megvalósítása, valamint a végső demonstrációban használt használati útmutató átadása. 

Időtartam 

A projekt időtartama 2021. május 1-jétől számítva 42 hónap. 

Finanszírozás

Az EU Horizon2020 Kutatási és Innovációs programja (H2020) 

 

Az OMICRON weboldala: Omicron - Omicron project