Digitális transzformáció - Milyen meghatározó technológiai irányvonalakra érdemes figyelnünk?

2019. jún. 25.

Az utóbbi időben robbanásszerűen megnövekedett a technológiai innováció jelentősége és hatása a mindennapi életünkre. A technológiai iparágat jellemző éles irányváltás következtében vállalati szinten is alkalmazkodnunk kell a mérvadó technológiai vonulatokhoz a versenyképesség megőrzése érdekében. Melyek lehetnek azonban a jövőnket leginkább meghatározó technológiai vívmányok és forradalmi megoldások?

Kulcsfontosságú technológiai vívmányok

Megosztott főkönyvi technológia (Distributed ledger technology)

A DLT-ben rejlő blockchain technológia az egyik legmeghatározóbb megoldások között említhető. A széles körben ismert kriptovaluta, a Bitcoin fejlesztése blockchain alapokon működött, azonban a technológia lehetőségei messze túlmutatnak a valután.
A magas szintű adatbiztonságot nyújtó, kriptológiát használó fájltároló rendszer vállalati szintű alkalmazása egyre elterjedtebb. Gyakorlati felhasználási területek között említhető például az egészségügy, ahol a blockchain technológia alkalmas a bizalmas nyilvántartások tárolására és kezelésére, valamint ehhez hasonlóan személyes adataink jegyzékéül is szolgálhat. Ezen kívül az ellátási lánc menedzsment tevékenysége is - az egyszerű nyomon követhetőség miatt - megkönnyíthető a blockchain technológia segítségével, valamint okos szerződések kezelésére is használják.

Mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia növekvő befolyása mind az üzleti szféra és a társadalom számára egyaránt meghatározó.
Az AI lehetővé teszi hatalmas méretű adatbázisok gyors feldolgozását, éppen ezért a technológia a közeljövőben számos iparág fejlesztésének alapját képezheti, hiszen az aktuális adatkészlet 90%-a durván az elmúlt két év leforgása alatt keletkezett. A manapság mesterséges intelligenciát alkalmazó területek közül csak néhányat említve: logisztika, natural language processing, materials informatics, generatív tervezés, autonóm járművek és robotika.

A mesterséges intelligencia jelenlegi helyzete Európa 277 vezető vállalatánál

Kiterjesztett valóság (Extended reality)

A kibővített valóság (Augmented Reality) és virtuális valóság (Virtual Reality) fogalmak hallatán általában a videójátékok jutnak eszünkbe, azonban az említett technológiákat manapság egyre inkább üzleti célokra használják, jelentőségük növekszik.
Az AR technológia vállalati környezetben olyan alkalmazásokká nőtte ki magát, amelyek segítségével digitális elemeket valós környezetbe vetíthetünk, ezáltal új mesterséges környezetet hozhatunk létre. Az AR-ben rejlő legjelentősebb lehetőség a költséghatékonysága, hiszen a virtuális elemek ily módon történő vizualizálása lehetővé teszi a termékek ismertetését a vásárlók részére a magas költségű és alacsony elérésű fizikális tesztelés helyett.
A virtuális valóság alkalmazható modellezés céljából, prototípusok készítéséhez, virtuális helyszínek megjelenítéséhez és adatok virtuális ábrázolásához. A VR jövője a képzési célú szimulációk lebonyolításában rejlik. Ez az irányvonal nagy jelentőséget kap az egészségügyi iparban új eljárások tesztelésekor, illetve biztonsági és költséghatékonysági adottságainak köszönhetően szívesen alkalmazzák pilóták kiképzésére és tesztelésére is.

Kvantumszámítás (Quantum computing)

A problémás területeken, ahol a hagyományos számítógépek korlátokba ütköznek, létjogosultságot nyer a kvantumszámítógépek alkalmazása. A rendelkezésre álló információ, illetve a problémák komplexitásának növekedésével egyetemben egyre nagyobb érdeklődés övezi az eddig lehetetlennek tűnő ügymenetek megoldására tervezett kvantumszámítógépeket. A bit-ek helyett qubit-eket (kvantumbiteket) használó kvantumszámítógépek több, mint miliószoros gyorsasággal dolgoznak hagyományos társaikhoz viszonyítva. Ennek ellenére azonban a “szuperkomputerek” nem helyettesítik a klasszikus számítógépeket, hiszen funkcionalitásuk eltérő; többek között optimalizálási problémák megoldására és kockázatelemzésre alkalmasak.
A kvantumszámításban rejlő hatalmas potenciál miatt kutatók, vállalatok és kormányok sora érdekelt a technológia kidolgozásában és működtetésében. Éppen ezért a technológia életbelépését követően elképzelhetetlen méretű digitális forradalomnak válhatunk tanúivá.

Internet of things

Az IoT - a modern világ egyik legmeghatározóbb találmánya - lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy betekintést nyerjenek és 360 fokos képet kapjanak a fogyasztóikról. Nemcsak a vásárlók szempontjából előnyös, ha a vágyott terméket vagy szolgáltatást épp a számukra megfelelő pillanatban érhetik el, hanem a vállalatok számára is; az egyre növekvő számú egymáshoz kapcsolódó okos eszközök segítségével a modern üzleti egységek képesek egyre több és részletesebb információhoz jutni az ügyfeleikkel kapcsolatban, ami a termelékenység javulásához vezet. Ez a technológia megkönnyíti a személyre szabott szolgáltatásnyújtást, amely a költségcsökkentés és a jobb teljesítmény révén versenyelőnyt teremt.

5G technológia

A közelmúltban keletkező hatalmas mennyiségű információ kezelése az új generációs hálózati feltételek mellett teljesíthető, éppen ezért a fent említett technológiai újítások is az 5G hálózat támogatásával válhatnak életképessé. A vezeték nélküli hálózat új technológiája elődjéhez viszonyítva több, mint ezerszeres mennyiségű információ feldolgozására képes, valamint kapacitásának köszönhetően az eddigiekhez képest hatékonyabb hálózati kapcsolódást tesz lehetővé. Az új, 5G hálózati lefedettség kiépítése a közeljövőben várható.

Hogyan tegyünk szert versenyelőnyre a forradalmi digitális adottságok segítségével?

A fent említett, legmodernebb technológiák üzleti folyamatokba történő integrálásával versenyelőnyre tehetünk szert, valamint teljesítménynövekedést érhetünk el. Az utóbbi időben megnövekedett befektetési kedv miatt azonban, amennyiben kizárólagosan a technológiai újítások bevezetésére hagyatkozunk, az áhított piaci növekedés elmaradhat.
Éppen ezért felmerülhet bennünk a kérdés, hogy a vállalati spektrum milyen területein és hogyan különböztethetjük meg magunkat versenytársainktól. Az Accenture 2019. évi Technológiai Víziója alapján a digitális kompetenciák kihasználásának előnyei a következők:

Személyre szabott partnerkapcsolat létesítése az újgenerációs fogyasztókkal

Napjainkban a különböző digitális eszközök használata a mindennapi élet szerves részét képezi, ami egyedülálló üzleti lehetőséget kínál a fogyasztók személyes adatainak és szokásainak megfigyelésére, valamint a nyert adatok hasznosítására. Ily módon a fogyasztói szükségletek is könnyebben azonosíthatóak és értelmezhetőek, ami a későbbiekben ügyfélhűség és elkötelezettség teremtéséhez nyújt segítséget, valamint hosszútávú bizalmi vásárlói kapcsolat kiépítését eredményezi. A partnerkapcsolat pillére a megfelelő információáramláson alapuló, jól időzített és személyre szabott termékek és szolgáltatás biztosítása.

A munkahelyi környezet átalakítása a digitális forradalom irányelvei mentén

Környezetünk teljes mértékű digitalizációs irányvonal menti elmozdulása az emberek technológia iránti érzékenységének növekedéséhez vezet. Ez a tendencia munkahelyeinken is visszaköszön, ahol a munkavállalók többsége érett technológiai tudással rendelkezik. Amikor az újszerű és egyre inkább általánossá váló ismeretanyag megfelelő technológiai támogatottsággal párosul, nagymértékben hozzájárulhat a vállalatok kiemelkedő teljesítményéhez. Amennyiben azonban a szervezet elavult rendszereket használ, az említett jelenség akár komoly konfliktust is generálhat a hatékonyság és eredményesség rovására.
Az efféle ellentétek kezelésére megoldást kínál a rendszerek és a munkafolyamatok aktuális technológiai minták alapján történő újratervezése, valamint a folyamatos tanulást támogató vállalati kultúra kiépítése.

Vállalati adatbiztonság a kiterjesztett digitális ökoszisztéma viszonylatában

A technológiai ökoszisztémát alkotó megnövekedett számú digitális komponensek, hálózati rendszerek következtében a vállalatok adatlopással szembeni fenyegetettsége egyre nagyobb méreteket ölt.
Az informatikai támadásoktól való kiszolgáltatottság azonban kiküszöbölhető, ha a kizárólagos belső adatvédelemre és a vállalati rendszerek biztonságára való összpontosítás mellett megbízható partnerkapcsolatokra és az adatbiztonságra vonatkozó felelősség megosztására törekszünk. Másképp fogalmazva a vállalati adatbiztonságot kiterjesztett ökoszisztémaként szükséges értelmeznünk, ami egyaránt magában foglalja a vállalaton belüli tényezőket, az üzleti partnerekkel közös digitális felületeket és külső adatfolyamokat is.

Az egyedi üzleti lehetőségek valós idejű azonosítása

A megbízható partnerkapcsolat kialakítása mellett a fogyasztói digitális ujjlenyomatok az igények magas szintű célzását és “on the spot” kiszolgálását is lehetővé teszik. Az úgy nevezett MyMarket-ek vagyis egyedi üzleti lehetőségek azonosítását és kihasználását szolgáló fegyver a testreszabás és a valós idejű analitika technológiai kombinációja.

Összegezve

A digitális transzformáció egyik legnagyobb kihívása az ugrásszerűen megnövekedett adatkészlet feldolgozása, valamint az újszerű informatikai megoldások által kínált lehetőségek kezelése. A versenyképesség megőrzése érdekében éppen ezért vállalati szinten olyan ökoszisztéma köré érdemes csoportosítani az üzleti folyamatokat és tevékenységeket, amely a legújabb technológia használata mellett támogatja a vállalati teljesítmény fenntartható fejlődését.;
A technológiai innováció kiteljesedésének köszönhetően a vállalati értékteremtés eddig nem ismert kontextusban nyer értelmet a személyre szabott vásárlói élmény biztosításán keresztül, ami nemcsak a vállalatok jövőjét illetően, hanem az ügyfelek és munkavállalók számára is meghatározó.

Source: ForbesBernard Marr & Co.AccentureInteresting Engineering