Az adatvédelem jelentősége | Általános adatvédelmi rendelet

2023. máj. 23.

Az adatvédelem az információs társadalomban kiemelkedő fontosságú közérdekű téma. Az egyre növekvő digitális adatáramlás és technológiai fejlődés mellett elengedhetetlen, hogy megvédjük személyes adatainkat és magánéletünket. Az alábbiakban közérthetően bemutatjuk az adatvédelem jelentőségét és alapvető elveit.

Az adatvédelem fogalma a személyes adatok védelméhez, biztonságának és magánélethez való jogának védelmét jelenti. Olyan intézkedéseket foglal magában, amelyek célja a személyes adatok gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és továbbításának biztonságos és jogszabályoknak megfelelő módja. Az adatvédelem az egyének személyes adatainak jogosulatlan hozzáférését, illetéktelen felhasználását, manipulálását vagy kiszivárogtatását próbálja megelőzni. Az adatvédelem területe kiterjedhet egyénekre, vállalatokra, kormányzati szervekre és más szervezetekre is, akik személyes adatokat kezelnek. Nemcsak jogi és szabályozási vonatkozásokat tartalmaz, hanem etikai és bizalomépítő szempontokat is magában foglal. Fontosságát az egyre növekvő digitális társadalom és az adatok különféle formáinak és felhasználási módjainak terjedése hangsúlyozza. 

Adatvédelem: Személyes adatok kezelése | Adatvédelemi elvek

Két alapvető szempontja van: az egyének jogainak védelme és a személyes adatok biztonsága. Az egyéneknek joga van ellenőrzésük alatt tartani a saját adataikat, valamint eldönthetik, hogy kikkel osztják meg azokat. A személyes adatok biztonsága pedig azt jelenti, hogy meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe vagy ne legyenek jogosulatlanul felhasználva. 

Adatvédelemi elvek:

 1. Az adatok minimális mennyiségének elve
 2. Az átláthatóság elve
 3. Az adatbiztonság elve
 4. Az adatkezelő felelőssége és a felhasználói beleegyezés elve

Az adatvédelem alapvető elvei közé tartozik az adatok minimális mennyiségének elve. Ez azt jelenti, hogy csak azokat az adatokat gyűjtsük és tároljuk, amelyek valóban szükségesek a meghatározott cél eléréséhez. A gyűjtött adatokat csak addig tároljuk, ameddig szükséges, és azokat csak a meghatározott célra használjuk fel. Egy másik elv az adatok pontosságának elve. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Az egyéneknek joguk van hozzáférni a saját adataikhoz, és kérhetik azok javítását vagy törlését, ha szükséges.

Kulcsfontosságú elv az átláthatóság elve. Ez azt jelenti, hogy az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának folyamatait nyilvánosan és érthető módon kell kommunikálni. Az egyéneknek joguk van tudni, hogy milyen adatokat gyűjtenek róluk, milyen célból és kikkel osztják meg azokat.

Az adatvédelem terén alkalmazott elvek közé tartozik továbbá az adatbiztonság elve, ami magában foglalja az adatok védelmét illetéktelen hozzáféréstől, manipulációtól és elvesztéstől. Az adatok biztonságát szigorú technikai és szervezési intézkedéseket kell megtenni, például tűzfalak, titkosítás és hozzáférési korlátozások bevezetésével.

Az alapvető elveken túl további fontos szempontjai vannak, például az adatkezelő felelőssége és a felhasználói beleegyezés elve. Az adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az adatokat biztonságban tartsa és megfelelően kezelje. A felhasználóknak pedig joga van hozzájárulni vagy visszavonni a beleegyezésüket az adatok gyűjtéséhez és felhasználásához.

Általános Adatvédelmi Rendelet, azaz a GDPR

Az adatvédelemmel kapcsolatban további tényezők közé tartoznak az adatvédelmi jogszabályok és szabályozások, például az Európai Unió által bevezetett Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR). Ezek a jogszabályok szabályozzák az adatvédelmi követelményeket, előírják az európai adatvédelmi tájékoztatók készítését és az egyének jogait az adatkezelés terén.

Az adatvédelem fontossága a technológiai fejlődés és az adatok digitális világában egyre inkább hangsúlyosabbá válik. Az egyéneknek és szervezeteknek aktívan kell foglalkozniuk az adatvédelemmel, hogy megvédjék személyes adataikat és magánszférájukat. Az adatvédelem alapvető elvei és az adatvédelmi jogszabályok betartása hozzájárulhatnak a biztonságos és megbízható adatkezeléshez, és elősegíthetik az egyének bizalmát a digitális környezetben.

Az adatvédelem mindenki érdeke, és közös felelősségünk, hogy odafigyeljünk és tiszteletben tartsuk a személyes adatok védelmét.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens olyan helyzet, amikor személyes adatok véletlen vagy jogosulatlan kiszivárogtatása, elvesztése vagy jogosulatlan hozzáférése történik. Ez lehetőséget teremt az adatok visszaélése vagy illetéktelen felhasználása számára, és komoly következményekkel járhat az érintettek számára. Ezek öbbféle módon előfordulhatnak, például egy adatbázis vagy fájlrendszer meghekkelése, amelynek következtében illetéktelenek hozzáférhetnek a benne tárolt adatokhoz. Vagy egy adathordozó elvesztése vagy elloptatása, ami potenciálisan kényes információkhoz vezethet. Továbbá, adatvédelmi incidenst jelenthet egy adatokat érintő szándékos vagy véletlen törlés is. Az adatvédelmi incidensek súlyossága és hatásai nagymértékben változhatnak. Egy kisebb mértékű incidens esetén az adatok esetlegesen csak korlátozottan vagy ideiglenesen érhetők el illetéktelenek számára. Azonban egy nagyobb mértékű incidenstől tartósan sérülhetnek az érintett egyének magánszférája, pénzügyi helyzete, vagy akár az azonosságukkal visszaélhetnek.

Az adatvédelmi incidensekre gyors és hatékony reagálás szükséges. Az érintett szervezeteknek kötelességük értesíteni az érintett egyéneket az incidensről, és tenni minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy minimalizálják az esetleges negatív hatásokat. Ez magában foglalhatja az érintett személyek segítését az adatok helyreállításában, az incidens kivizsgálását, valamint az adatvédelmi intézkedések felülvizsgálatát és megerősítését.

Az adatvédelmi incidensek megelőzése és hatékony kezelése kiemelt fontosságú a bizalmi kapcsolatok fenntartása és az egyének jogainak védelme érdekében. Az adatvédelmi intézkedések, rendszeres felülvizsgálatok és a személyes adatok védelmére irányuló berendezések és szoftverek alkalmazása mind hozzájárulhatnak az adatvédelmi incidensek minimalizálásához és az adatok biztonságának megerősítéséhez. Fontos, hogy az egyének és szervezetek folyamatosan tudatában legyenek az adatvédelem jelentőségének, és proaktívan cselekedjenek a védelem érdekében.

Az adatvédelmi incidensek kezelése nem csupán informatikai intézkedéseket igényel, hanem megfelelő válaszreakciókat és kommunikációt is. Az érintett szervezeteknek azonnal értesíteniük kell az adatvédelmi hatóságokat és az érintett egyéneket az incidensről, és nyíltan, őszintén kell tájékoztatniuk őket a helyzetről és a tett intézkedésekről. Az egyéneknek pedig szükséges, hogy tudják, hogyan léphetnek fel az incidens hatásai ellen, például milyen lépéseket tehetnek az adatvédelmi jogok érvényesítése érdekében.

Az adatvédelmi incidensek kezelése és megelőzése szerteágazó feladat, amelyet mind az egyének, mind a szervezetek aktívan kell támogatniuk. A folyamatos képzés és tájékoztatás az adatvédelmi gyakorlatokról és veszélyekről, valamint az adatvédelmi politikák és eljárások kidolgozása és betartása mind hozzájárulhatnak a hatékony adatvédelemhez és az incidensek minimalizálásához.

Különböző adatvédelmi és biztonsági szabványok és törvények

Az alábbiak különböző adatvédelmi és biztonsági szabványokat és törvényeket jelölnek különböző iparágakban és joghatóságokban:

 • HIPAA: Az Egyesült Államokban alkalmazott Egészségbiztosítási Portabilitási és Felelősségjelentési Törvény (Health Insurance Portability and Accountability Act) az egészségügyi adatok védelmével foglalkozó szabályokat és követelményeket határoz meg.
 • PCI-DSS: A Bankkártyaipari Adatbiztonsági Szabványok Tanácsa (Payment Card Industry Data Security Standard) által kidolgozott szabványok az üzleti szervezetekre vonatkoznak, akik bankkártya-adatokat kezelnek vagy feldolgoznak, és a bankkártya-adatok biztonságának és védelmének követelményeit állapítják meg.
 • ISO 27001: Az ISO (International Organization for Standardization) által kiadott szabvány a biztonságirányítási rendszerek (ISMS) kialakítására és implementálására vonatkozik, és célja a bizalmas adatok és információk biztonságának garantálása.
 • SOX: Az Amerikai Sarbanes-Oxley Törvény (Sarbanes-Oxley Act) az Egyesült Államokban hatályon lévő jogszabály, amely a vállalatirányítási és pénzügyi jelentések pontosságára, valamint az adatok és információk megőrzésére vonatkozó követelményeket állapítja meg.
 • DMCA: A Digitális Millenium Szerzői Jogi Törvény (Digital Millennium Copyright Act) az Egyesült Államokban érvényes jogszabály, amely az online szerzői jogok védelmét és az illegális tartalmakkal szembeni fellépést szabályozza.
 • FISMA: A Szövetségi Információbiztonsági Menedzsment Törvény (Federal Information Security Management Act) az Egyesült Államokban hatályos adatvédelmi törvényt jelenti, amely az állami szervezetek és ügynökségek információbiztonsági követelményeit és gyakorlatait szabályozza.
 • GDPR: Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation) egy uniós jogszabály, amely az egyének személyes adatainak védelmére vonatkozó követelményeket határoz meg az Európai Gazdasági Térségben. Öt éve, 2018. május 25-én vált kötelezően alkalmazandóvá az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR, mely a világ legerősebb adatvédelmi jogszabálya.
 • DPA: A "Data Protection Act" rövidítése, ami az adatvédelmi törvényre utal. Az adott joghatóságtól függően különböző országokban és régiókban léteznek adatvédelmi törvények, amelyek szabályozzák az adatok kezelését, tárolását és védelmét. Az adatvédelmi törvények célja az egyének személyes adatainak védelme, adataikhoz való jogosultságuk biztosítása, valamint az adatkezelők és adatfeldolgozók felelősségének meghatározása. A DPA kifejezés szélesebb körben használatos, és a különböző országok vagy joghatóságok adatvédelmi törvényeire utalhat. Ezek a törvények részletesen meghatározzák az adatvédelem alapelveit, az egyének jogait, az adatkezelők és adatfeldolgozók felelősségét, valamint az adatvédelmi hatóságok feladatait és jogkörét. A DPA-nak az adott joghatóság specifikus törvényeitől függően különböző formái lehetnek.

Fontos megjegyezni, hogy a felsorolt kifejezések nem tartoznak egyetlen kategóriába vagy csoportba. Minden egyes kifejezés különböző jogszabályokat vagy szabványokat képvisel, amelyek az adatvédelem különböző területeire fókuszálnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az adatkezelés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2022-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az elmúlt egy évtized tapasztalatait számba véve kijelenthetjük, hogy a NAIH bírságolási és hatósági jogkörrel felruházva, az Európai Gazdasági Térség országaival együttműködve kiemelten járul hozzá az adatvédelmi jogok érvényesítéséhez. A Hatóság a korábbi évek célkitűzéseit szem előtt tartva, továbbra is az ügyfél-centrikus és hatékony feladatellátást, illetve annak folyamatos fejlesztését, és monitorozását állította modernizációs törekvéseinek középpontjába. Az előtte álló feladatok sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan nyomon követi a saját működését, a felmerülő problémákra és a hiányosságok jövőbeli megelőzésére vonatkozó célkitűzései teljesülésének, illetve megvalósulásának a vizsgálatát.