A technológia térhódítása - A te állásod is veszélyben van?

2019/ 15/08
A mesterséges intelligencia és az egyéb technológiai megoldások üzleti folyamatban való alkalmazása kétélű kardként definiálható. Eszerint az új technológiák bevezetésével járó előnyökkel felelősség és kockázat is társul, ami az egyén életvitelére is hatással van. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy vajon tartanunk kell-e a technológia térhódításától, veszélyeztetheti-e munkahelyeinket és megélhetésünket a technológia helyettesítő szerepe.

A technológiai áttörés új megoldásokat kínál az üzleti hatékonyság növelésére, másrészt viszont számos kockázattal is jár. Az egyik leggyakoribb veszélyfaktorként említhetjük az esetlegesen felmerülő egyénre vonatkozó pénzügyi veszteségeket és tisztességtelen bánásmódot. Mindez fokozott stresszhelyzetet eredményez, valamint a munkavállalók megélhetési biztonsága is meginoghat.

Amennyiben a mesterséges intelligencia vagy egyéb technológiák alkalmazásával járó nem kívánatos következményeket szeretnénk megelőzni, illetve kezelni, első lépésként az esetlegesen felmerülő kockázati lehetőségeket szükséges azonosítanunk. A feltérképezési technika hozzásegít a kockázat specifikus intézkedések megfelelő alkalmazásához, így csökkentve a kockázat előfordulásának valószínűségét. Ezt a logikát követve elsőként a technológiai áttörés esetén felmerülő kockázati lehetőségeket tárjuk fel, valamint említést teszünk azokról a munkaterületekről, amelyek esetében jellemzően felmerülhet a technológiai helyettesítés jelensége. Ezután szót ejtünk az új technológiák és a technológiai társadalmi felelősségvállalás (TSR - technological social responsibility) együttes és eredményes alkalmazásáról.

Technológiai megoldások, amelyek képesek a humán erőforrás helyettesítésére

Big data, fejlett algoritmusok, raw computing power és mesterséges intelligencia. Néhányat említve csak azon technológiai megoldások közül, amelyek üzleti életben való alkalmazása hatalmas növekedési lehetőségeket tárt fel. A technológiai fejlődés vívmányainak üzleti hatékonyságot szolgáló alkalmazását illetően elsősorban a felsővezetői réteg érdekelt, a változás azonban a teljes szervezetet befolyásolja. A vállalatok és kutatóintézetek körében egyre gyakrabban foglalkoznak a technológiai átvétel következtében megszűnő munkahelyek kérdésével. A következő technológiai vívmányok esetében beszélhetünk az emberi erőforrás helyettesítéséről.

A munkaerőt támogató robotika

A robottechnológia leggyakoribb alkalmazási területei az ismétlődő, nagy igénybevételt igénylő feladatok helyettesítésre és fizikai munkavégzésre terjednek ki. Manapság számos iparág használja ezt a technológiát a nagyobb hatékonyság elérésére, a kereskedelemtől kezdve a gyártó szektoron át, egészen a logisztika területéig, valamint katonai vonatkozásai is elterjedtek. Mindemellett azonban az emberek közötti interakció és a kézügyesség megfelelő imitálása még mindig akadályokba ütközik. A robotika a mesterséges intelligenca technológiájával történő egyesítése azonban új lehetőségeket tár fel a humán erőforrás magasabb szintű támogatására és helyettesítésére; a deep learning segítségével leképezhetővé válik a kapcsolatteremtés ember és robot között, valamint a technológia hozzájárulhat a döntéshozatali folyamatok megbízhatóságához is. Vonatkoztathatunk a chatbotok, virtuális ügynökök (virtual agents) és intent recognizer-ek  példájára, hiszen az említett technológiai vívmányok képesek összetett interakciók és folyamatok kezelésére, így kecsegtetnek új lehetőségekkel az ügyfélszolgálat támogatottságában.

Az önvezető autók kiküszöbölik a sofőrök körében tapasztalt munkaerőhiányt 

Ahogyan korábbi cikkünkben is említettük, az automatizálás számos előnyt kínál a logisztikai cégek számára. A szállítmányozásban alkalmazott technológiai megoldások a járművezetők fokozott biztonságát szolgálja, valamint jelentős költségmegtakarítást eredményez. Mindez az útvonal-optimalizálás és a valós idejű útvonaltervezés által biztosított lehetőségeknek köszönhető. Támogató szerepe mellett a technológia képes a munkaerő helyettesítésére is, és megoldást kínál a sofőröket érintő munkaerőhiány kiküszöbölésére.

A mesterséges intelligencia, a deep learning és a big data alkalmazási területei

Ahogyan korábban is említettük, a deep learning technológiája a mesterséges intelligencia alkalmazásában nagy előrelépést jelent. Másképp fogalmazva a deep learning segítségével lehetőség nyílik a különböző adatforrások elérésével történő információ bővítésre, ezzel felváltva a mesterséges intelligencia meghatározott algoritmusokra támaszkodó működését. A szerzett információk alapján a szoftver képessé válik döntéshozásra, következtetések levonására, valamint a tanulásra is. Az óriási mennyiségű adatok feldolgozására azonban a big data technológiát szükséges alkalmaznunk. A technológia segítségével feltérképezhetőek az adathalmazt jellemző kapcsolatok és trendek, valamint ezek elemzésére és így az emberi gondolkodás leképezésére kapunk lehetőséget. A következő lépés a munkaerő helyettesítése felé az emberi viselkedés imitálása a technológia alkalmazásával. Az AI új irányvonalai segítségével létrejöhet a robot és ember közötti kapcsolat létesítése, valamint a mesterséges intelligencia képes lesz bizonyos tevékenységek például tranzakciók - úgymint az átutalás - önálló végrehajtására a deep learning és big data alkalmazásával.

 
 
Szeretné Ön is hasznosítani vállalkozásában a mesterséges intelligenciát? Ismerje meg AI megoldásainkat!
 

A technológiai befolyásoltság alá eső főbb munkaterületek

A fentebb említetteknek megfelelően a technológia nemcsak az egyszerű, ismétlődő feladatok helyettesítésére, hanem emberi kapcsolatfelvételt igénylő tevékenységek támogatására, valamint adatelemzésre is alkalmazható. Ennek értelmében a technológiai helyettesítés által érintett munkakörök jellemzően ismétlődő, rutinszerű és manuális feladatokból tevődnek össze. Az említettek a következő pozíciókra vonatkozhatnak többek között: árufeltöltő, gyorséttermi dolgozó, biztonsági őr, kézbesítő. A gyors adatfeldolgozást igénylő feladatokhoz technológiai segítségnyújtásra is szükség lehet, melyek az adatelemzők, könyvelők és értékesítők jellemző tevékenységei közé tartoznak. A technológia elsősorban ellenőrzött környezetben képes az emberi aktivitás helyettesítésére, ahol akár a nem rutinszerű feladatok imitálása is lehetséges.

Ebben a keresőben megtekintheted, hogy pontosan mekkora az esélye annak, hogy a különböző technológiai megoldások helyettesítik a munkaköröd.

Hogyan biztosíthatjuk együttesen a technológiai fejlődés és a munkaerőbázis fenntartását?

A technológia növekvő térhódításával egyetemben gyarapodnak az egyéni jövedelemforrás bizonytalanságát övező aggodalmak is. Mint azt már korábban említettük, nem tagadható a leírt helyzet valóságtartalma, a fejlődés megvalósítását azonban az életképes üzleti működés jegyében szükséges elképzelnünk, vagyis a technológiai megoldások az alkalmazottak bizalmának fenntartása melletti érvényesítése a cél.

A TSR irányelveinek alkalmazása - a technológiai átalakulás beépítése a szervezeti kultúrába

Noha a digitalizáció egyre nagyobb jelentőséget nyer az üzleti környezetben, a technológiai megoldások fejlesztése, a technológia által generált outputok felügyelete és minőség-ellenőrzése emberi beavatkozást kíván. Ezenkívül az emberi természetet és kompetenciát igénylő feladatok - mint például a művészek, szoftverfejlesztők és HR menedzserek munkája - nem teljesíthetőek többek között kreativitás, empátia, interperszonális készségek és érzelmi vonatkozások  használata nélkül.

Az új technológiák mindemellett a munka új területeit nyitják meg anyagi és emberi erőforrások felszabadításával. Ezáltal új karrier útvonalak jöhetnek létre, ami egyenes út a magasabb életszínvonalhoz. Itt azonban felmerülhetnek bennünk a következő kérdések: Elérhető-e a az üzleti versenyképesség támogatottsághoz hasonló mértékű társadalmi hozzájárulás a technológia segítségével? Hogyan hangolhatóak össze az üzleti és társadalmi érdekek ez esetben?

A McKinsey kutatási eredményei szerint az innováció által vezetett fejlődés és a technológiai vívmányok segítségével megvalósuló növekvő életszínvonal együttes foganatosítása abban az esetben életképes, ha a vállalkozások kevesebb figyelmet fordítanak a munkakörök megszüntetése által eredményezett költségcsökkentésre, és proaktívan irányítják az átalakulás folyamatát az egész vállalaton keresztül. Proaktív vezetés segítségével a vállalati szereplők képzettsége nő, valamint a teljes szervezet a változás résztvevőjévé válik, ami az átalakulás iránt tanúsított bizalmat erősíti. Ez a működési elv tehát kölcsönösen előnyös helyzetet teremt mind a vállalkozások, mind a társadalom számára, ahol a rövid és középtávú üzleti célok a hosszabb távú társadalmi törekvésekkel összehangolhatóak. Mindez a technológiai társadalmi felelősségvállalás (TSR) iránymutatásait világítja meg, melyek szerint az alkalmazotti jólét támogatása hozzájárul a vállalat eredményességéhez azáltal, hogy megkönnyíti a technológiai átalakulás beépülési folyamatát.

Útravaló vezetőknek

Az átalakulás sikeres kezelése érdekében a következő három prioritást szükséges figyelembe venni.

Elsőként fontos megemlíteni, hogy a proaktív változáskezelés a társadalmi érdekek szolgálata mellett a pénzügyi teljesítmény javulását is eredményezi, éppen ezért üzleti vonatkozása is számottevő. Másodszor, a munkavállalók változáshoz való viszonyulása döntő jelentőséggel bír a technológiai átalakulás megvalósulásának sikerességét illetően. Mivel a digitalizáció folyamata megköveteli a tehetségek aktív részvételét, a munkaerő-gazdálkodás stratégiai szemléletű megközelítése elengedhetetlen. Harmadszor pedig, az érdekcsoportok közötti együttműködés eszközként szolgálhat a technológiai átalakulás fellendítésére. A vállalkozások és az állami szektor együttműködése kiemelt fontosságú, hiszen többek között az oktatási szervezetek szerepe jelentős a technológiai változások elősegítésében.

Source: McKinsey, Medium, MIT Technology Review, Vanna, Kiplinger

Probieren Sie unsere AI-basierte Sprachanmeldungsanwendung kostenlos aus!

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit künstlicher Intelligenz! Mit Hilfe von Alrite können Sie ganz einfach ungarische Transkriptionen und Video-Untertitel für diktierte oder bereits aufgezeichnete Audio- und Videomaterialien erstellen. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, Dateien zu speichern, Transkriptionen und Bildunterschriften zu bearbeiten und gemeinsam zu nutzen sowie erweiterte Suchoptionen durchzuführen.

Weitere Informationen